Мекен жайы Астана қ., Қонаев көш., 10 үй, 7 қабат
Call-center 8 (7172) 60-30-30
8 (7172) 60-32-52
2388 / 12.09.2009

Локомотивті? «майын ішкен» маман

?мір Жаулыбай Аралбековтер – Ма?ат стансасында темір-жолшылар ?улеті ретінде ке?інен танымал. ?улет торапта?ы темір жол саласыны? ны?айы...

2233 / 05.09.2009

Айлы? жарияланды

С?луг?л Бакесова «?аза?стан темір жолы» ?К» А?-ны? еншілес к?сіпорыны «Локомотив» акцио-нерлік ?о?амы ?ырк?йек а...

2143 / 03.09.2009

Шифр шешуді? шебері

Н?рбай Елм?ратов Есіл локомотив пайдалану депосына ?арасты ??см?рын айналым депосында ж?мыс ?алыпты ыр?а?та ж?ріп жатыр. ?детте м?ндай мекемед...

2047 / 18.08.2009

Мерей

Локомотив саласында ширек ?асыр Ж?з елу мы??а жуы? адам?а к?сіп беріп, оларды? отбасыларын ?оса есептегенде жарты миллионнан астам халы?ты? тірш...

2251 / 07.08.2009

?аза?станды? локомотив шы?ар к?н де жа?ын

Жа?ында Астана к?ні ?арса?ында ?аланы? іргесінде орналас?ан индустриялы? паркті? аума?ында салтанатты т?рде ашыл?ан локомотив ??растыру зауыты с...

2287 / 09.07.2009

До??ала? «??мырын» ?зартатын ?тымды жоба ?ажет

Халима Б??АР?ЫЗЫ Темір жол желісіндегі жылжымалы ??рам до??ала?ыны? тозуы ?зектілігін жоймай келе жат?ан м?селе. Мамандарды? айтуынша, б?л жа?...

2142 / 11.06.2009

Машинистерге м?н берілді

"Локомотив" А? е?беккерлерді? ?ауіпсіздігі мен денсаулы?ын ?ор?ауды? ONSAS 18001:2007 менеджменттік ж?йесіне к?ше бастады. ?ткен жылы "Локомотив" ...

2399 / 06.06.2009

Са?ила Есенжолова, социалистік е?бек ері

ЛАЙФ 00:16:12 -/ма?ан герой соц труда бергенде мен бес жылды? жоспрады 3 жыл жеті айда орында?анмын/. Са?ила Есенжолова сурет...

2224 / 29.05.2009

Сенімге сай серпін

?оз?алыс ?ауіпсіздігі м?селесі алдымен локомотив паркіні? техникалы? жа?дайына тікелей байланысты. Сонды?тан да жылма жыл темір жол саласы дербе...

Соңғы жаңалықтар

Горячая линия

Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

Толығырақ


Серіктестер