Мекен жайы Астана қ., Қонаев көш., 10 үй, 7 қабат
Call-center 8 (7172) 60-30-30
8 (7172) 60-32-52
2291 / 05.02.2010 00:00

Машинист жыл адамы атанды  Мы?т?р?ан Данабеков "Н?р Отан" ХДП-ны? Жем локомотив пайдалану депосында?ы бастауыш ?йымыны? т?ра?асы
Жем локомотив депосы ?жымны? мерейін к?терген ?уанышты жайтты жалпа? ж?рт?а жайып, б?ліскенді ж?н к?ріп отыр.
  ?аза?стан Республикасыны? жергілікті мемлекеттік бас?ару ж?не ?зін-?зі бас?ару туралы 2001 жыл?ы 23-?а?тарда?ы №148-за?ыны? 33 ж?не 37-баптарына с?йкес, М??алжар аудан ?кімі С.Ша???тов мырза «Локомотив» акционерлік ?о?амына ?арасты Жем локомотив пайдалану депосыны? бірінші д?режелі тепловоз машинисі Ерикешов Ма?с?т Шаден?лына ауданны? ?леуметтік дамуына ?ос?ан елеулі ?лесі ?шін, темір жол саласына жа?а технологияларды тиімді енгізгені, жас мамандарды т?рбиелеуге ?ос?ан елеулі ?лесі ж?не ?за? жыл?ы жемісті е?бегі ?шін «М??алжар ауданыны? жыл адамы – 2009» ку?лігін табыс етті.

Ма?с?т Ерикешов 1968 жылы Ембі локомотив депосында жылжымалы ??рамды ж?ндеуші болып е?бек жолын баста?ан. Сол кезде ?лі ?абыр?асы ?атпа?ан, б??анасы бекімеген, м??алім жан?ясынан шы??ан жас?спірім болатын. Сол жылы машинист к?мекшісі болды, кейіннен тепловоз машинисі болып ТЭМ-2, ТЭ-3, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М, 2ТЭ10Ут сериялы локомотивтерді ж?ргізсе, 2004 жылдан бері А?Ш-ты? ?лемгі ?йгілі «General Electric» компаниясымен бірігіп шы?ар?ан ?аза?станны? модернизациялан?ан 2ТЭ10МК тепловоздарын жетік ме?геріп, М??алжар тауы асуында ?ысты? аязы мен боранында, жазды? аптап ысты?ында аянбай тер т?гіп келеді. Осылай, ал?ашында ж?к пойыздарын, кейіннен жолаушы пойыздарын а?аусыз, ?оз?алыс ?ауіпсіздігін са?тап ж?ргізіп, пойыздарды? ж?ру кестесін ?ата? са?тап, діттеген жеріне белгіленген мерзімде жеткізіп отыр?ан Ма?с?т Шаден?лы ?ыры? екі жыл е?бек ?тіліні? бір к?нгідей болмай ?те шы??анын ?зі де бай?амай ?ал?ан секілді. ?тіп жат?ан ?мір десе?ізші!
  
Міне, б?гінгі та?да самайына а? кірген, ел а?алары ?атарына ?осыл?ан, ?жымдастарына сыйлы, басшыларды? ?немі ауыз?а алып, жастар?а ?лгі т?татын жо?ар?ы д?режелі тепловоз машинисіні? жеткен жетістігі мен шы??ан биігі аласа емес. Осындай ?лкен табыстар мен д?режеге ие болуына ?ш баласыны? анасы, ?р уа?ытта жарын аялап, алдына барын тос?ан, ?немі жол сапар?а дайында?ан К?л?ш А?ан?ызыны? е?бегі ерекше екенін ?жымдастары жа?сы біледі. Сонды?тан «Жыл адамы» атан?ан машинист ?ріптестеріне ?оса, ?йдегі же?гелерін де ??тты?тап жат?ан жолдастары «А?амызды? б?л жетістікке жетуі сізді? ар?а?ыз, К?леке!», – дегенді шын к??ілден білдірді.


Поделиться:
Популярные новости
1929 / 20.11.2017

Локомотивтер қысқа дайын

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ локомотив паркі қыс маусымында жұмыс істеуге толық дайын. Компанияның локомотив пайдалану деполарында локомотивтердің техн...

3521 / 30.05.2012

Теміржолшылар сақ болуға шақырады

Қайыржан ТӨРЕЖАН Бүгінгі күні қайғылы жағдайларға соқтыратын әртүрлі төтенше оқиғалар сияқты теміржол бойындағы оқыс оқиғалардың статикасы да ...

2674 / 27.03.2012

Сергектік айқындау ушін

Наурыз мейрамын тойлау желеуі Орал қаласының қанаушылықты локомотивті депо қызметкерлері тепловоз жүргізуші Александр Прусс және оның көмекшісі ...

Соңғы жаңалықтар

Горячая линия

Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

Толығырақ


Серіктестер