"Локомотив" А? «Зауыт?а атау бер!» конкурсын жариялады

АСТАНА. Мамырды? 4-і. ?азА?парат - «Локомотив» А? Астана ?аласында салынып жат?ан локомотив жина?тау зауытына е? жа?сы атау?а конкурс жариялап отыр, деп хабарлайды ?азА?парат аталмыш к?сіпорынны? баспас?з ?ызметіне сілтеме жасап.

Тілек білдірушілерге, ?здеріні? атау н?с?аларын беру ?сынылады, ол жа?а ?ндіріс т?жырымдамасына сай болуы тиіс.

?сыныстар 2009 жыл?ы мамырды? 15-не дейін жазбаша т?рде электронды? пошта ар?ылы pressa@lokomotiv.kz адресі бойынша ?абылданады.

Келіп т?скен ?сыныстар ?діл?азыларды? ?арауына беріледі. Конкурс ?орытындысы мамырды? 25-де шы?арылады ж?не lokomotiv.kz. сайтында жарияланады. Ал же?імпазды ??нды сыйлы? к?туде.

Локомотив жина?тау зауыты Астана ?аласыны? АЭА индустриялы? паркіні? аума?ында орналас?ан. Ол GE компаниясыны? озы? технологиясы бойынша бесінші буын тепловоздарын шы?ару?а мамандандырыл?ан.