Мекен жайы Астана қ., Қонаев көш., 10 үй, 7 қабат
Call-center 8 (7172) 60-30-30
8 (7172) 60-32-52
2272 / 27.10.2009 00:00

Жолаушы электровозын жасау ?ол?а алынба?

?аржы да?дарысы ?аза? ?ндірісін ?рге с?йреп келеді. Б??ан бірнеше мысал келтіруге болады. Жазда ?ана т?сауы кесілген Астана іргесіндегі тепловоз ??растыру зауыты жыл со?ында  ал?аш?ы «?арлы?ашын» ?анаттандырады. Отанды? вагондар да к?демізге жарай бастады. Енді елімізде жолаушы электровозын шы?ару?а  ?адам жасалуда.  
?аза?станда электровоз жасау жобасын ?ол?а алу?а не т?рткі болды дегенде,  бірінші кезекте локомотив паркіні? тозуы себеп екенін айтамыз. ?ытайдан сатып алын?ан KZ4A сериялы электровоздар «Т?лпар» жолаушы пойыздарына пайдаланылады. Ал бас?а жолаушы пойыздарыны? ?оз?алысын ?амтамасыз етуге ж?к тасымалдау?а арнал?ан екі секциялы ВЛ80 электровоздары ж?мылдырылуда. Ал жолаушы пойыздарын, ж?к пойыздарын с?йреуге арнал?ан электровозды? тартуы пайдалану шы?ындарын арттырмаса, кемітпейтін к?рінеді.    
«Локомотив» А? президенті ?адыл Таласпеков локомотив паркін жа?арту ел темір жолы алдында т?р?ан ?зекті м?селе екенін айтады, ал сол м?селені шешуді? бір жолы – электровоздарды? ?ызмет к?рсету мерзімін ?зарту ?шін модернизация ж?ргізу ж?не жа?а техникаларды ?ндіріске ?осу.   ?адыл Секен?лыны? айтуынша, ?азіргі та?да электровоздар жетіспеушілігі сезіле баста?ан. Себебі, ВЛ60 жолаушы электровоздары паркіндегі 60-70 жылдары шы?арыл?ан электровоздар саптан шы?а бастады.
Локомотив паркіні? тозуы ж?не локомотивтерді ?ызмет к?рсету мерзіміне байланысты жа?арту?а ж?нелту локомотив  паркін толы?тыру ?ажеттігін туындатып отыр. Б?л ?з кезегінде магистральды? электровоздар?а деген с?ранысты арттыр?ан. Міне, осы факторлар ?аза?стан аума?ында ?азіргі заман?ы электровоздар жасауды ?йымдастыру туралы шешім ?абылдау?а ?йыт?ы болды. Жобаны ж?зеге асыру?а Атбасар стансасында?ы «Б?йтерек А» акционерлік ?о?амыны? ?ндірістік базасы та?дап алынды.
«Локомотив» А? баспас?з-?ызметінен алын?ан дерекке ж?гінсек, жа?адан ??рас-
тырылатын жолаушы электровозыны? жо?ар?ы жылдамды?ы са?атына 120 ша?ырымды ??райтын болады. Сегіз білікті модельдегі б?л локомотив алты білікті б?гінгі локомотивтерге ?ара?анда, айтарлы?тай арты?шылы??а ие.
Жолаушылар тасымалдау?а арнал?ан ?аза?станды? электровозды ??растыру келер жылы-а? ?ол?а алына бастайды. Осы ма?сатта   «?аза?стан темір жолы» ?К» А? мен Чжу-Чжоу электровоз жасау компаниясы арасында ?аза?стан аума?ында магистральды? электровоздарды жасау туралы  жобаны ж?зеге асыру бойынша келісімге ?ол жеткізілді. ?азіргі заманны? электровоздарын жасау ж?ніндегі ынтыма?тасты? «Siemens» компаниясыны? ?он-дыр?ысын орнату ар?ылы KZ4Ac сериялы екі жолаушы электровозын жасаудан басталма?.
Осы жылды? 26-?ырк?йегінде ?ытайлы? делегацияны? бізді? елге сапары барысында ?аза?станды? электровоз ??рылысы саласында бір?атар ма?ызды ??жаттар?а ?ол ?ойылды. Ол ??жаттарды? арасында   «Локомотив» А? мен Чжу-Чжоу электровоз жасау компаниясы арасында жолаушы электровозын сатып алу туралы жасал?ан келісімге ?осымша келісім де бар. Б?л ??жат?а  с?йкес, ?аза?стан жа?ы аспан асты елінен 22 электровоз сатып алады. Сонымен ?атар,  Атбасар стансасында?ы «Б?йтерек А» электровоз ж?ндеу зауытыны? базасында ??растырылатын екі электровоз ?шін ?ондыр?ылар жина?ы жеткізілмек.    Чжу-Чжоу электровоз жасау компаниясы  «Б?йтерек А» А?-ында электровоздарды ??растыру?а техникалы? к?мек беріп, мамандарды о?ыту?а ы?ылас танытып отыр.  

Халима Б??ар?ызы
Поделиться:
Популярные новости
1760 / 20.11.2017

Локомотивтер қысқа дайын

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ локомотив паркі қыс маусымында жұмыс істеуге толық дайын. ...

3354 / 30.05.2012

Теміржолшылар сақ болуға шақырады

Қайыржан ТӨРЕЖАН Бүгінгі күні қайғылы жағдайларға соқтыратын әртүрлі төтенше...

2543 / 27.03.2012

Сергектік айқындау ушін

Наурыз мейрамын тойлау желеуі Орал қаласының қанаушылықты локомотивті депо қыз...

Горячая линия

Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

Толығырақ


Серіктестер