Отанды? электровоз ??растырылады

?аза?станды? электровоз жасау саласында ал?аш?ы ?адам жасалды. Жуырда «?аза?стан темір жолы» ?К» А? еншілес к?сіпорыны «Локомотив» А? мен Чжу-Чжоу электровоз жасау компаниясыны? арасында жолаушы электровоздарын сатып алу туралы келісімшартты? ?осымшасына ?ол ?ойылды.

«Локомотив» А? баспас?з ?ызметіні? хабарлауынша б?л ??жат?а «Локомотив» А? президенті ?адыл Таласпеков пен ?ытайды? Чжу-Чжоу электровоз жасау компаниясы бас директорыны? орынбасары Сяо Гаохуа ?ол ?ой?ан. Атал?ан келісімні? аясында ?аза?стан жа?ы 22 электровоз сатып алады. Сонымен ?атар, елімізге А?мола облысыны? Атбасар стансасында?ы «Б?йтерек А» электровоз ж?ндеу зауытыны? базасында ??растырылатын екі электровоз ?шін ?ондыр?ылар жина?ы да жеткізілмек. «Siemens» компаниясыны? асинхронды тартымды? электр-?оз?алт?ыштары ?олданылатын отанды? электровоздар?а KZ4Aс сериясы беріледі.

Тараптар ?аза?станны? электровоз паркін жа?арту саласында?ы ынтыма?тасты? туралы ?за?мерзімді меморан-дум?а да ?ол ?ойды. ?ытайлы? делегацияны? бізді? елге жаса?ан сапары аясында «?ам?ор менеджмент» ЖШС мен Чжу-Чжоу электровоз жасау компаниясы арасында «Б?йтерек А» А?-ында электровоздарды ??растыру?а техникалы? к?мек беру ж?не мамандарды о?ыту туралы келісімшарт?а ?ол ?ойылды.

Астана іргесіндегі локомотив ??растыру зауыты жыл со?ында отанды? ал?аш?ы тепловозды шы?аратынынан д?йім ж?рт хабардар. Енді электровоз жасау?а ал?аш?ы ?адам жасалып отыр. Осындай игілікті істерді? ар?асында еліміздегі локомотив паркін жа?арту м?селесі о? шешімін табатыны с?зсіз.