Мекен жайы Нұр-Сұлтан қ., Қонаев көш., 10 үй, 7 қабат
Call-center 8 (7172) 60-30-30
1619 / 05.09.2009 00:00

Айлы? жарияланды

С?луг?л Бакесова

«?аза?стан темір жолы» ?К» А?-ны? еншілес к?сіпорыны «Локомотив» акцио-нерлік ?о?амы ?ырк?йек айыны? 1-нен бас-тап ?азан айыны? 1-не дейін Е?бек ?ор?ау ж?не пойыздарды? ?оз?алыс ?ауіпсіздігі талаптарын са?тау бойынша айлы? жариялады. Б?л айлы?ты жариялау?а ?ткен тамыз айыны? 27-де Алматы облысына ?арасты А?балы? стансасында р??сат етілмеген белгіден ?тіп кету ж?не Т?ркістан стансасында со?ы орны толмас ?аза?а ?келген о?и?аларды? орын алуы т?рткі бол?ан еді.

Компанияны? баспас?з ?ызметі хабарла?андай, ?ткізіліп отыр?ан айлы?ты? басты ма?саты – «Локомотив» А?-ны? ел айма?тарында?ы филиалдары – локомотив пайдалану деполарында пойыздар ?оз?алысы ?ауіпсіздігіні? жа?дайын жа?сарту, е?бек ?ор?ау м?селесіне назар аудару, сондай-а? ?ндірістік жара?ат пен к?сіби сыр?аттарды? алдын алу, е?бек ?ор?ау ж?не е?бек жа?дайын жа?сарту бойынша о? т?жірибелерді насихаттау болып отыр.

Осы шара барысында е?бек ?ор?ау ж?ніндегі депо ?ызметкерлерімен н?с?амалар мен ??гімелесулер ?ткізіліп, е?бек ?ор?ау саласы бойынша нормативті-???ы?ты? актілерді? ж?не за?намаларды? са?талуы тексерілмек. Айлы? кезінде ?сіресе, басты назар е?бекті ?йымдастыру, сондай-а?, машинистер мен оларды? к?мекшілеріні? демалысын ?йымдастыру м?селелеріне б?лінбек.

Пойыздар ?оз?алысыны? ?ауіпсіздігін са?тау?а м?дделілік таныт?ан Компания басшылы?ы ?оз?алыс ?ауіпсіздігі талаптарыны? б?зылмауына ба?ыттал?ан ?осымша шаралар ?арастырып жат?ан к?рінеді. Сонымен ?атар, ?йымдастыру-т?жірибелік шаралар кешені барысында локомотив бригадаларыны? лауазымды? міндеттерді орындауы, ?оз?алыс ?ауіпсіздігін ?амтамасыз етуге ?атысты н?с?амалар мен б?йры?тарды білуіне ?атысты сына? ?ткізіліп, ?ауіпсіздік аспаптарыны? ?ажетті талаптар?а с?йкес келуі тексерілмек.

Мамандар м?ндай акция депода е?бек ?ауіпсіздігі нормалары мен ережелеріні? са?талуына кепілдік беретінін ж?не пойыздарды? ?оз?алыс ?ауіпсіздігін жа?сарту?а ы?пал ететінін айтады.

Поделиться:
Популярные новости
979 / 20.11.2017

Локомотивтер қысқа дайын

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ локомотив паркі қыс маусымында жұмыс істеуге толық дайын. Компанияның локомотив пайдалану деполарында локомотивтердің техн...

2329 / 30.05.2012

Теміржолшылар сақ болуға шақырады

Қайыржан ТӨРЕЖАН Бүгінгі күні қайғылы жағдайларға соқтыратын әртүрлі төтенше оқиғалар сияқты теміржол бойындағы оқыс оқиғалардың статикасы да ...

1817 / 27.03.2012

Сергектік айқындау ушін

Наурыз мейрамын тойлау желеуі Орал қаласының қанаушылықты локомотивті депо қызметкерлері тепловоз жүргізуші Александр Прусс және оның көмекшісі ...

Соңғы жаңалықтар

Горячая линия

Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

Толығырақ

Серіктестер