Мекен жайы Нұр-Сұлтан қ., Қонаев көш., 10 үй, 7 қабат
Call-center 8 (7172) 60-30-30
1496 / 18.08.2009 00:00

Мерей

Локомотив саласында ширек ?асыр
Ж?з елу мы??а жуы? адам?а к?сіп беріп, оларды? отбасыларын ?оса есептегенде жарты миллионнан астам халы?ты? тіршілік н?ріне айнал?ан темір жол саласында имандылы? жолына т?скен жандар к?бейіп келеді. Сейсенбек Жа?атаев м?сылманды?ты? бес парызын ?теп ж?рген теміржолшыны? бірі.

Сейсенбек Мерман?лы 1959 жылды? 18-ші тамызында Жамбыл ??іріндегі Сары?зек ауылында д?ниеге келген. Темір жолда?ы е?бек жолын Жамбыл сатансасында?ы локомотив депосында машинист к?мекшілігінен бастады. Жігерлі жасты? т?лімі мен т?ртібін, талабы мен ?абілетін ?алт жібермей ба?ылап-бай?ап ж?рген басшылар оны Арыс ?аласында?ы машинистер дайындайтын арнайы курс?а жібереді. Сонан со? т?рт жыл бойы локомотив ж?ргізушісі болып е?бек етеді. «?шам деген ?анат?а д?ние ке?» деген ?аза? ?а?идасын берік ?станатын Сейсенбек а?а ж?мыс істей ж?ріп Алматы инженерлер институтыны? Шымкенттегі филиалына о?у?а т?сіп, «Тепловоздар ж?не тепловоз шаруашылы?ы» маманды?ына о?ып шы?ады. Содан былай?ыда Жамбыл локомотив депосында бригадир, шебер, а?а шебер, локомотив ?абылдаушы, бас технолог ?ызметтерін ат?арады. 2002 жылы ?ызметін Астана?а ауыстырып, «Локомотив» А?-да бас маман болып ж?мыс істейді. Екі жылдан кейін Бурабай курорты локомотив пайдалану депосында директорды? орынбасары болып та?айындалса, 2004–2006 жылдары К?кшетау локомотивтерге сервистік ?ызмет к?рсету орталы?ы филиалыны? директоры болды.
Сейсенбек Мерман?лы со??ы екі жыл Астанада салынып, б?гінде іске ?осыл?ан жа?а зауытта, «Lokomotiv-Ieasing» жауап-кершілігі шектеулі серіктестігінде, бастап?ыда бас менеджер болса, б?гінде зауытты? «Тепловозды? со??ы ??растырылымы» цехыны? басты?ы ?ызметін ат?аруда. Екі рет Америка?а барып, локомотив ??растыру бойынша арнайы курстан ?тіп ?айтты. Б?гін ерді? жасы елуге толып отыр?ан а?амыз неше жылдан бергі жина?ан т?жірибесіне м?хитты? ар?ы жа?ынан ?йреніп келген білімі мен білігін ?осып, Астанада?ы Орта Азияда те?десі жо? локомотив ??растыру зауытында е?бек етіп жатыр.
Сейсенбек а?аны? ж?байы ?алия да темір жол саласы бо-йынша жо?ары білім ал?ан маман, б?гінде А?мола жол б?лімшесінде кадр б?ліміні? инспекторы.
Осыдан ?ш жыл б?рын м?-сылманшылы?ты? бес пары-зыны? бірі ?ажылы? сапар?а шы?ып, Умра ?ажылы?пен Мекке-М?дина?а барып, ?а?ба?а т?у етіп ?айт?ан Сейсенбек Мерман?лына е?бегі?із жана берсін дейміз.
?ш балалары бар. – Мен де мектепті бітірген со? теміржолшы бол?ым келеді, – дейді кейіп-керімізді? ?лы Арман.
Поделиться:
Популярные новости
979 / 20.11.2017

Локомотивтер қысқа дайын

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ локомотив паркі қыс маусымында жұмыс істеуге толық дайын. Компанияның локомотив пайдалану деполарында локомотивтердің техн...

2329 / 30.05.2012

Теміржолшылар сақ болуға шақырады

Қайыржан ТӨРЕЖАН Бүгінгі күні қайғылы жағдайларға соқтыратын әртүрлі төтенше оқиғалар сияқты теміржол бойындағы оқыс оқиғалардың статикасы да ...

1817 / 27.03.2012

Сергектік айқындау ушін

Наурыз мейрамын тойлау желеуі Орал қаласының қанаушылықты локомотивті депо қызметкерлері тепловоз жүргізуші Александр Прусс және оның көмекшісі ...

Соңғы жаңалықтар

Горячая линия

Вы можете сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения в том числе о фактах коррупции, мошенничества, неэтичного поведения, дискриминации

Толығырақ

Серіктестер